De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

DEVELOPMENT, PRODUCTION, SUPPLY AND TRAINING OF A COMPLETE RANGE OF ADHESIVE SOLUTIONS

Riëd B.V. har förankrat miljön i varje led.

Varje teknisk förbättring eller innovation av produkterna från Riëd B.V. uppfyller de allra strängaste miljökraven. Du kan alltså känna dig trygg med att verksamheten hos Riëd B.V. är hållbar och inte skadar människa eller miljö. Miljöhänsyn är ett ledord som är djupt förankrat i vår företagskultur. Vi överväger noggrant varje åtgärd för att säkerställa att vi är på rätt väg.

Vi strävar efter att använda hållbara ämnen i våra limprodukter. Även i produktionsprocessen ligger vårt fokus på en hållbar framtid och när vi utvecklar nya produkter tänker vi på miljön.

Vi är därför stolta över att presentera vår innovativa Savemix®! Detta är världens kortaste blandarspets för tvåkomponentslim som har flera fördelar för miljön:

  • Patenterad konstruktion som minimerar avfall.
  • Reducerar produktrester med upp till 50 %.
  • Lägre avfallshanteringskostnader och därför mindre miljöpåverkan.

Dessutom använder vi bland annat biologiskt nedbrytbara påsar för att förpacka våra limprodukter. Dessa hållbara förpackningar har tre stora fördelar:

  • De är tillverkade av förnybara material och där det är möjligt av restmaterial.
  • Vid produktionen av biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial släpps avsevärt mindre CO2 ut.
  • Hållbara förpackningar kan komposteras så att det uppstår en naturlig kretsloppseffekt.

Nyfiken?

Kontakta oss.

 

Riëd produkter
Riëd B.V.   |   Ledande genom innovative mångsidighet
©2016 Riëd B.V.    |    Alle rechten voorbehouden    |    Sitemap    |    Terms and conditions    |    Privacy    |    Webdesign: Webton.nl

Skicka oss ett meddelande

Om du fyller i formuläret nedan kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.