De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

DEVELOPMENT, PRODUCTION, SUPPLY AND TRAINING OF A COMPLETE RANGE OF ADHESIVE SOLUTIONS

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de website en/of diensten van Riëd B.V.. Wij respecteren uw privacy en gaan op een vertrouwelijke wijze om met uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben en wat we ermee doen. We verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens en doel
Riëd B.V. verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doelen en op basis van meerdere grondslagen. Zo verwerken wij NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, bankgegevens en e-mailadres om een bestelling mogelijk te maken, op uw verzoek een nieuwsbrief te sturen en om contact met u op te nemen in het kader van dienstverlening.

Nieuwsbrief
We zullen u slechts een nieuwsbrief sturen wanneer u zich daarvoor actief hebt aangemeld. We willen u erop wijzen dat u zich te allen tijde weer kunt afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Doorgifte
Het is mogelijk, gelet op onze wereldwijde dienstverlening, dat wij uw persoonsgegevens ook buiten de EER verwerken. Wij spannen ons er uiteraard voor in om met derden samen te werken die voldoen aan door de Europese Unie gestelde eisen.

We streven ernaar om uw gegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.  Wel geven we uw gegevens door aan noodzakelijke partijen wanneer een wettelijke plicht bestaat om dit te doen of om dienstverlening mogelijk te maken, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te kunnen leveren.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaren en beveiligen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

  • Gangbare coderingstechnologieën bij overdragen of ontvangen van persoonsgegevens;
  • Beveiligde verbinding op pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt;
  • Periodieke toetsing van beveiligingsniveau website;
  • Antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van belangrijke software;

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u een account heeft bij ons. Daarna bewaren we uw gegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden voordoen die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren, denk hierbij aan aansprakelijkheidsvraagstukken.

Rechten
U heeft het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderen van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken.  U kunt een schriftelijk verzoek tot ons richten, waarbij we u vragen een deels afgeschermd identiteitsbewijs mee te sturen. Zo weten we of het verzoek echt van u komt. Scherm in ieder geval uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN af.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Verder willen we u erop wijzen dat u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunt richten via de website van de Autoriteit.

Contact
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via:

Riëd  B.V.
Weteringstraat 5
7391 TX Twello
+31 571 260 222
Info@riedbv.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wijzigingen zullen we publiceren op de website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we u per e-mail op de hoogte stellen.

Cookiestatement

Riëd producten
Riëd B.V.   |   Voorsprong door innovatieve veelzijdigheid
©2016 Riëd B.V.    |    Alle rechten voorbehouden    |    Sitemap    |    Terms and conditions    |    Privacy    |    Webdesign: Webton.nl

Stuur ons een bericht

Indien u onderstaand formulier invult zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.